The evolution of Leon Wasilewski’s views on the Belorussian issue

 
PIIS0869544X0014978-8-1
DOI10.31857/S0869544X0014978-8
Publication type Article
Status Published
Authors
Occupation: senior researcher
Affiliation: Institute of Slavic Studies RAS
Address: Russian Federation, Moscow
Journal nameSlavianovedenie
EditionIssue 3
Pages50-56
Abstract

The article analyzes the works of the Polish writer and politician, an expert on nationality problems Leon Wasilewski devoted to Belarusian issue: prospects of development of the nation, the Belarusian minority situation in Poland andits influence on the state security.

 
KeywordsLeon Wasilewski, Józef Piłsudski, national consciousness, Riga peace treaty, Belarusian Piemonte
Received17.05.2021
Publication date17.05.2021
Number of characters19830
Cite  
100 rub.
When subscribing to an article or issue, the user can download PDF, evaluate the publication or contact the author. Need to register.

Number of purchasers: 0, views: 586

Readers community rating: votes 0

1. Stoczewska B. Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego. Warszawa, 2009.

2. Gursztyn P. Białoruś i Białorusini w pracach Leona Wasilewskiego // Białoruskie zeszyty historyczne. №15. Białystok, 2001.

3. Wasilewski L. Litwa i jej ludy. Warszawa, 1907.

4. Wasilewski L. Litwa i Białoruś. Przeszłość – teraźniejszość – tendencje rozwojowe. Kraków, 1912.

5. Wasilewski L. O wschodnią granicę państwa Polskiego. Warszawa, 1917.

6. O Litwę // L. Wasilewski. Drogi do porozumienia. Wybór pism. Kraków, 2001.

7. Kwestia litewska a sprawa Litwy. // L. Wasilewski. Drogi do porozumienia. Wybór pism. Kraków, 2001.

8. Granice państwa Polskiego na Wschodzie. // L. Wasilewski. Drogi do porozumienia. Wybór pism. Kraków, 2001.

9. Faryś J. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. Warszawa, 1981.

10. Wasilewski L. Litwa i Białoruś. Zarys historyczno-polityczny stosunków narodowościowych. Warszawa, 1925.

11. Obiezierski М. Wspomnienia z polsko-rosyjskiej konferencji pokojowej ryskiej dla ułożenia preliminariów pokojowych (wrzesień-paźdz. 1920 r). Warszawa, 1938.

12. Ładoś A. Wasilewski w rokowaniach ryskich (wspomnienia osobiste) // Niepodległość. 1937. № 16.

13. Maciej Pszczołkowski (pseud. L. Wasilewskiego). Polska dla Polaków czy Polska dla wszystkich obywateli polskich? Warszawa, 1924.

14. Wasilewski L. Białorus i ruch białoruski. Przegląd współczesny. 1924. № 9.

15. Wasilewski L. Litwa i Białoruś. Zarys historyczno-polityczny stosunków narodowościowych. Warszawa, 1925.

16. Wasilewski L. Ile może być naprawdę Białorusnów w Polsce // Droga. 1926. № 6–7.

17. Wasilewski L. Sprawa kresów i mniejszosci narodowych w Polsce. Warszawa, 1925.

18. Wasilewski L. W sprawie stosunków narodowych na kresach wschodnich // Sprawy narodowościowe, 1927. № 5.

19. Wasilewski L. Polityka rządów pomajowych na Wołyniu i Białorusi // Przegląd Poranny. 1927. № 271.

20. Wasilewski L. Jak powstały obecne stosunki narodowościowe w Polsce // Wiedza i Życie. 1927.

21. Wasilewski L. Skład narodowościowy państw europejskich. Warszawa, 1933.

Система Orphus

Loading...
Up