Narrative Strategies as an Evidence for Language Contact: Case Study of Taz Selkup and Nganasan

 
PIIS0373658X0004899-7-1
DOI10.31857/S0373658X0004899-7
Publication type Article
Status Published
Authors
Affiliation: Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences
Address: Russian Federation, St. Petersburg
Journal nameVoprosy Jazykoznanija
EditionIssue 3
Pages84-100
Abstract

The paper investigates narrative strategies of folklore texts of the northernmost, Middle-Taz dialect of the Selkup language, which are compared with the narrative strategies of geographically close idioms. It is shown that Middle-Taz Selkup exibits narrative strategies isomorphic to those of Nganasan. This fact distinguishes it not only from the central and southern dialects of Selkup, but even from the southern part of the northern dialectal cluster represented by the Upper-Taz dialect. Middle-Taz Selkup and Nganasan (and to a some extent also the Vakh dialect of Khanty) represent a rare three-fold distinction of narrative strategies (based on the use of various verbal forms) correlated with the opposition of three genres — a) personal narratives, b) historical and family legends, and c) fairy tales. The rarity of such a model favors its contact, rather than independent emergence in Nganasan and Middle-Taz Selkup (even in the absence of synchronic contacts between them).

Keywordsdialectology, language contact, narrative strategies, Nganasan, Seklup
AcknowledgmentThis research was supported by the RFBR grant “Narrative strategies in Selkup and Khanty dialects” No. 17-04-00570-ОГН.
Received24.06.2019
Publication date24.06.2019
Number of characters40868
Cite  
100 rub.
When subscribing to an article or issue, the user can download PDF, evaluate the publication or contact the author. Need to register.

Number of purchasers: 3, views: 1374

Readers community rating: votes 0

1. Vaschenko, Dolgikh 1962 — Vaschenko P. T., Dolgikh B. O. Predaniya o totemicheskikh nazvaniyakh rodov u nganasan. Sovetskaya ehtnografiya, 1962, 3: 178–182. [Vashchenko P. T., Dolgikh B. O. Nganasan legends about totemic clan names. Sovetskaya etnografiya, 1962, 3: 178–182.]

2. Gusev 2007 — Gusev V. Yu. Ehvidentsial'nost' v nganasanskom yazyke. Ehvidentsial'nost' v yazykakh Evropy i Azii. Sbornik statej pamyati N. A. Kozintsevoj. Khrakovskij V. S. (red.). SPb.: Nauka, 2007, 415–444. [Gusev V. Yu. Evidentiality in Nganasan. Evidentsial’nost’ v yazykakh Evropy i Azii. Sbornik statei pamyati N. A. Kozintsevoi. Xrakovskij V. S. (ed.). St. Petersburg: Nauka, 2007, 415–444.]

3. Gusev 2013 — Gusev V. Yu. Sel'kupsko-nganasanskie paralleli v oblasti glagol'noj morfologii. Lingvisticheskij bespredel — 2: Sbornik nauchnykh trudov k yubileyu A. I. Kuznetsovoj. Kibrik A. E. (red.). M.: MGU, 2013, 67–73. [Gusev V. Yu. Selkup-Nganasan parallels in verbal morphology. Lingvisticheskii bespredel – 2: Sbornik nauchnykh trudov k yubileyu A. I. Kuznetsovoi. Kibrik A. E. (ed.). Moscow: Moscow State Univ., 2013, 67–73.]

4. Kazakevich 2002 — Kazakevich O. A. Zhizn' fol'klornykh syuzhetov severnykh sel'kupov vo vremeni i v prostranstve. Yazyki mira. Tipologiya. Uralistika. Pamyati T. Zhdanovoj. Stat'i i vospominaniya. Plungyan V. A., Urmanchieva A. Yu. (sost.). M.: Indrik, 2002, 483–497. [Kazakevich O. A. The life of North Selkup folklore narratives in time and space. Yazyki mira. Tipologiya. Uralistika. Pamyati T. Zhdanovoi. Stat’i i vospominaniya. Plungian V. A., Urmanchieva A. Yu. (comp.). Moscow: Indrik, 2002, 483–497.]

5. Kazakevich 2005 — Kazakevich O. A. Izmenenie struktury yazyka s ogranichennoj sferoj upotrebleniya. Malye yazyki i traditsii. Suschestvovanie na grani. Vyp. 1: Lingvisticheskie problemy sokhraneniya i dokumentatsii malykh yazykov. Kibrik A. E. (red.). M.: Novoe izdatel'stvo, 2005, 122–134. [Kazakevich O. A. Structural change in a language with limited usage. Malye yazyki i traditsii. Sushchestvovanie na grani. Vyp. 1: Lingvisticheskie problemy sokhraneniya i dokumentatsii malykh yazykov. Kibrik A. E. (ed.). Moscow: Novoe Izdatel’stvo, 2005, 122–134.]

6. Mifologiya 2004 —Tuchkova N. A., Kuznetsova A. I., Kazakevich O. A., Kim-Maloni A. A., Bajdak A. V., Glushkov S. V. Mifologiya sel'kupov. T. 4. Tomsk: Izd-vo Tomskogo gos. un-ta, 2004. [Tuchkova N. A., Kuznetsova A. I., Kazakevich O. A., Kim-Maloni A. A., Baidak A. V., Glushkov S. V. Mifologiya sel’kupov [Selkup mythology]. Vol. 4. Tomsk: Tomsk State Univ. Publ., 2004.]

7. OchSYa 1980 — Kuznetsova A. I., Khelimskij E. A., Grushkina E. V. Ocherki po sel'kupskomu yazyku. M.: MGU, 1980. [Kuznetsova A. I., Helimski E. A., Grushkina E. V. Ocherki po sel’kupskomu yazyku [Essays on the Selkup language]. Moscow: Moscow State Univ., 1980.]

8. OchSYa 1993 — Kuznetsova A. I., Kazakevich O. A., Ioffe L. Yu., Khelimskij E. A. Ocherki po sel'kupskomu yazyku. Tazovskij dialekt. T. 2. M.: MGU, 1993. [Kuznetsova A. I., Kazakevich O. A., Ioffe L. Yu., Helimski E. A. Ocherki po sel’kupskomu yazyku. Tazovskii dialekt [Essays on the Selkup language. The Taz dialect]. Vol. 2. Moscow: Moscow State Univ., 1993.]

9. Sorokina, Bolina 2005 — Sorokina I. P., Bolina D. S. Ehnetskie teksty. SPb.: Nauka, 2005. [Sorokina I. P., Bolina D. S. Enetskie teksty [Enets texts]. St. Petersburg: Nauka, 2005.]

10. Tereschenko 1990 — Tereschenko N. M. Nenetskij ehpos. L.: Nauka, 1990. [Tereshchenko N. M. Nenetskii epos [Nenets epos]. Leningrad: Nauka, 1990.]

11. Teryoshkin 1961 — Teryoshkin N. I. Ocherki dialektov khantyjskogo yazyka. Chast' 1. Vakhovskij dialekt. L.: Nauka, 1961. [Tereshkin N. I. Ocherki dialektov khantyiskogo yazyka. Chast’ 1. Vakhovskii dialekt. [Sketches of Khanty dialects. Part 1. The Vakh dialect]. Leningrad: Nauka, 1961.]

12. Tuchkova, Vagner-Nad' 2015 — Tuchkova N. A., Vagner-Nad' B. «Semi bogov mudrost'yu obladayuschij Itte...». Teksty s geroem Itya v sel'kupskom fol'klore. Tomsk: Izd-vo TGPU, 2015. [Tuchkova N. A., Wagner-Nagy B. «Semi bogov mudrost’yu obladayushchii Itte...». Teksty s geroem Itya v sel’kupskom fol’klore [“Itte, equal to seven gods in wisdom,..”. Texts about Itya in the Selkup folklore]. Tomsk: Tomsk State Pedagogical Univ. Publ., 2015.]

13. Tuchkova, Khelimskij 2010 — Tuchkova N. A., Khelimskij E. A. O materialakh A. I. Kuz'minoj po sel'kupskomu yazyku. (Hamburger Sibirische und Finnougrische Materialien, 5.) Hamburg: Universität Hamburg, 2010. [Tuchkova N. A., Helimski E. A. O materialakh A. I. Kuz’minoi po sel’kupskomu yazyku [On A. I. Kuzmina’s Selkup materials]. (Hamburger Sibirische und Finnougrische Materialien, 5.) Hamburg: Universität Hamburg, 2010.]

14. Urmanchieva 2014 — Urmanchieva A. Yu. Ehvidentsial'nye pokazateli sel'kupskogo yazyka: sootnoshenie semantiki i pragmatiki v opisanii glagol'nykh grammem. Voprosy yazykoznaniya, 2014, 4: 66–86. [Urmanchieva A. Yu. Evidential markers in Selkup: Semantic and pragmatic factors in the description of verbal categories. Voprosy Jazykoznanija, 2014, 4: 66–86.]

15. Urmanchieva 2015 — Urmanchieva A. Yu. Kak grammaticheskaya sistema upravlyaet semanticheskoj ehvolyutsiej pokazatelej. Voprosy yazykoznaniya, 2015, 6: 52–75. [Urmanchieva A. Yu. How much impact can grammatical system have on the semantic evolution of grams (a case study on the Taz Selkup system of evidential markers). Voprosy Jazykoznanija, 2015, 6: 52–75.]

16. Urmanchieva 2018 — Urmanchieva A. Yu. Skhodstvo narrativnykh strategij nganasanskogo yazyka i srednetazovskogo govora sel'kupskogo (o vozmozhnoj korrelyatsii lingvisticheskikh i ehtnograficheskikh dannykh). Tomskij zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovanij, 2018, 19(1): 59–68. [Urmanchieva A. Yu. Similarities between narrative strategies of Nganasan and Middle Taz Selkup: Converging evidence from linguistics and ethnography. Tomskii zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovanii, 2018, 19(1): 59–68.]

17. Khelimskij 1996/2000 — Khelimskij E. A. Ocherk istorii samodijskikh narodov. Komparativistika. Uralistika. Lektsii i stat'i. Khelimskij E. A. M.: Yazyki russkoj kul'tury, 2000, 26–40. [Helimski E. A. A sketch of history of Samoyedic people. Komparativistika. Uralistika. Lektsii i stat’i. Helimski E. A. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul’tury, 2000, 26–40.]

18. Khelimskij 2002 — Khelimskij E. A. Tajmyr, nizhnij Enisej i bassejn Taza v nachale XVIII veka: zametki G. F. Millera po ehtnologii, ehtnonimii i toponimii Mangazejskogo uezda. Yazyki mira. Tipologiya. Uralistika. Pamyati T. Zhdanovoj. Stat'i i vospominaniya. M.: Indrik, 2002, 592–616. [Helimski E. A. Taymyr, Lower Yenisei and the Taz bassin in the early 18th century: G. F. Miller’s notes on ethnology, ethnonymy and toponymy of the Mangazeyan district. Yazyki mira. Tipologiya. Uralistika. Pamyati T. Zhdanovoi. Stat’i i vospominaniya. Moscow: Indrik, 2002, 592–616.]

19. Katzschmann 2008 — Katzschmann M. Chrestomathia Nganasanica: Texte — Übersetzung — Glossar — Grammatik. Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2008.

20. Lehtisalo 1947 — Lehtisalo T. Juraksamojedische Volksdichtung. (Mémoires de la Société Finno-ougrienne, XC.) Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1947.

21. Maslova 2003 — Maslova E. Evidentiality in Yukaghir. Studies in Evidentiality. (Typological studies in language, 54.) Aikhenvald A. Yu., Dixon R. M. W. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 2003, 219–235.

Система Orphus

Loading...
Up