East-Central Europe the Polish public discourse yesterday and nowadays

 
PIIS0869544X0004733-9-1
DOI10.31857/S0869544X0004733-9
Publication type Article
Status Published
Authors
Occupation: Professor
Affiliation: University of Lodz
Address: Lodz, Lodz, Poland
Journal nameSlavianovedenie
EditionIssue 3
Pages56-67
Abstract

The contribution of Polish XXth century intellectuals to the discussion about the borders and historical peculiarity of Central (East Central) Europe, identity and historical consciousness of its inhabitants is considered in a broad context of the history of humanities and political thought. The focus is on the heritage of emigrated to the USA historians O. Halecki and P. Wandycz, as well as writer Cz. Milosz.

KeywordsEast Central Europe, Central Europe, Eastern Europe, borders, geopolitics, historical peculiarity, historical consciousness, identity, O. Halecki, P. Wandycz, Cz. Milosz
Received24.05.2019
Publication date27.05.2019
Number of characters34122
Cite  
100 rub.
When subscribing to an article or issue, the user can download PDF, evaluate the publication or contact the author. Need to register.

Number of purchasers: 4, views: 1666

Readers community rating: votes 0

1. Vul'f L. Izobretaya Vostochnuyu Evropu: Karta civilizacii v soznanii ehpohi Prosveshcheniya. M., 2003.

2. Skrabec S. Geografia wyobrazona. Koncepcja Europy Srodkowej w XX wieku. Krakow, 2013.

3. Podraza A. Co nalezy rozumiec pod pojeciem „Europa Srodkowa” na przelomie XX i XXI wieku // Europa Srodkowa – nowy wymiar dziedzictwa. Krakow, 2002.

4. Zylinski L. Mitteleuropa (Europa Srodkowa) i Miedzymorze // Polsko-niemieckie miejsca pamieci. Warszawa, 2012. T. 3.

5. Halecki O. L’Histoire de l’Europe orientale, sa division en epoques, son milieu geographique et ses problems fondamentaux // La Pologne au V-eme Congres International des Sciences Historiques. Bruxelles; Varsovie, 1923–1924.

6. Kundera M. Zachod porwany albo tragedia Europy Srodkowej // Zeszyty Literackie. 1984. ¹ 5.

7. Szucs J. Trzy Europy. Lublin, 1995; na rus. yaz.: Syuch E. Tri istoricheskih regiona Evropy // Central'naya Evropa kak istoricheskij region. M., 1996.

8. Neumann I.B. Forgetting the Central Europe of the 1980s // Central Europe. Core or Periphery? Copenhagen, 2000.

9. Sosnowska A. Zrozumiec zacofanie. Spory historykow o Europe Wschodnia (1947–1994). Warszawa, 2004.

10. Dziewanowski M.K. Oskar Halecki – historyk Przedmurza i Miedzymorza // Wiadomosci (Londyn). 1973. ¹ 47.

11. Dziewanowski M.K. Granice cywilizacji zachodniej // Kultura (Paryz). 1953. ¹ 5.

12. Korolov G. «Dwie Europy Srodkowe» Oskara Haleckiego w cieniu imperializmow // Kwartalnik Historyczny. 2017. ¹ 4. S. 677–698.

13. Halecki O. Historia Europy – jej granice i podzialy. Lublin, 1994.

14. Kornat M. Historyk Europy Srodkowo-Wschodniej. Oskar Halecki (1891–1973) w nauce i zyciu Polski // Historik v promenach doby a prostredi – 20. stoleti. Brno, 2009. S. 305–338.

15. Filipowicz M. Emigranci i Jankesi. O amerykanskich historykach Rosji. Lublin, 2007.

16. Oskar Halecki i jego wizja Europy. Lodz; Warszawa, 2012–2014. T. 1–3.

17. Stobiecki R. Historycy polscy wobec wyzwan XX wieku. Poznan, 2014.

18. Stobiecki R. Klio za Wielka Woda. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r. Warszawa, 2017.

19. Mekarski A. Miedzy historiozofia a polityka. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historykow i publicystow emigracyjnych 1945–1989. Warszawa, 2011.

20. Wierzbicki A. Europa w polskiej mysli historycznej i politycznej XIX i XX wieku. Warszawa, 2009.

21. Wandycz P. The Treatment of East Central Europe in History Textbooks // The American Slavic and East European Review. 1957. ¹ 4. P. 515–523.

22. Parafianowicz H. Europa Srodkowo-Wschodnia w amerykanskiej historiografii // Przeglad Humanistyczny. 1994. ¹ 6. S. 97–109.

23. Sugar P.F., Treadgold D.W. Foreword // Rothschild J. East Central Europe between the Two World Wars. A History of East Central Europe. Seattle, 1974.

24. Troebst S. Postkomunistyczne kultury pamieci w Europie Wschodniej. Stan, kategoryzacja, periodyzacja. Raporty Centrum Studiow Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego. Wroclaw, 2005.

25. Snyder T. Obca i niezrozumiala historia Europy Wschodniej // Nowa Europa Wschodnia. 2008 ¹ 1. S. 56–63.

26. Wandycz P. The Lands of Partitioned Poland 1795–1918. Seattle, 1974; Wandycz P. Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795–1918. Warszawa, 1994.

27. Piotr Wandycz: historyk, emigrant, intelektualista. Zbior rozpraw. Bydgoszcz, 2014.

28. Wandycz P.S. Cena wolnosci. Historia Europy Srodkowowschodniej od sredniowiecza do wspolczesnosci. Krakow, 2003.

29. Sevcenko I. Ukraina miedzy Wschodem a Zachodem. Warszawa, 1996.

30. Wandycz P.S. Miedzy Wschodem a Zachodem: Polska – Czechoslowacja – Wegry // Wandycz P.S. O czasach dawniejszych i blizszych. Studia z dziejow Polski i Europy Srodkowo-Wschodniej. Poznan, 2009.

31. Pease N. Lessons Learned, Lessons Relearned. Piotr S. Wandycz on Recent East Central European History // The Polish Review. 2013. ¹ 1.

32. Wandycz P.S. Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX–XX wiek) // Historia Europy Srodkowo-Wschodniej. Lublin, 2000. T. 2; na rus. yaz.: Aleksyun N., Bovua D., M.-EH. Dyukre, Klochovskij E., Samsonovich G., Vandich P. Istoriya Central'no-Vostochnoj Evropy. SPb., 2009.

33. Milosh CH. Rodnaya Evropa. M.; Vroclav, 2011.

34. Franaszek A. Milosz. Biografia. Krakow, 2011.

35. Gorizontow L. Rosyjska wizja Europy Srodkowej: tradycje i dzisiejsza perspektywa // Sensus Historiae. 2013 ¹ 4. S. 151–160.

36. Milosz Cz. O naszej Europie // Kultura (Paryz). 1986. ¹ 4.

37. Milosz Cz. Szukanie ojczyzny. Krakow, 1992.

38. Parfianowicz-Vertun W. Europa Srodkowa w tekstach i dzialaniach. Polskie i czeskie dyskusje. Warszawa, 2016.

39. Czyzewski K. Europa Srodkowo-Wschodnia roku 1994, czyli jak byc soba // Krasnogruda. 1994. ¹ 2–3.

40. Jancar D. Nowe lustro dla Europy Srodkowej // Jancar D. Terra incognita. Warszawa, 1993.

Система Orphus

Loading...
Up