The inception of the systemic approach at the Institute of Psychology of the U.S.S.R. Academy of Sciences in 1972-1973

 
PIIS020595920015568-0-1
DOI10.31857/S020595920015568-0
Publication type Article
Status Published
Authors
Affiliation: Laboratory of the History of Psychology and Historical Psychology
Address: Russian Federation, Moscow
Affiliation: Institute of Psychology, RAS
Address: Russian Federation, Moscow
Affiliation: Laboratory of the History of Psychology and Historical Psychology
Address: Russian Federation, Moscow
Journal namePsikhologicheskii zhurnal
Edition
Pages149-156
Abstract

The process of inception and conceptualization of systemic approach at the Institute of Psychology of the Academy of Sciences of the U.S.S.R. in 1972-1973 is considered. Archival documents, such as transcripts of meetings of the Institute of Psychology and reports on research activities of the laboratories, are analyzed. The role of scientific discussions on interdisciplinarity and complexity of research in formulating the provisions of the systemic approach is shown. The article provides information on previously unknown preparatory materials and the text of B.F. Lomov’s 1973 scientific report, in which he first formulated the principles of systemic approach in psychology.

Keywordshistory of Soviet psychology, systemic approach, scientific discussion, Institute of Psychology of the U.S.S.R. Academy of Sciences, B.F. Lomov, archival documents
AcknowledgmentThis article is a translation of: Белопольский В. И. Журавлев А. Л., Костригин А. А. Зарождение системного подхода в Институте психологии АН СССР в 1972–1973 гг. // Psikhologicheskii zhurnal. 2021. V. 42. № 1. P. 36–45. DOI: 10.31857/S020595920013325-3
Received23.06.2021
Publication date24.06.2021
Number of characters30611
Cite     Download pdf

Number of purchasers: 0, views: 672

Readers community rating: votes 0

1. Ananyev B.G., Chelovek kak predmet poznaniya [Man as a subject of knowledge]. Leningrad University Publishing House, Leningrad, 1968.

2. Anokhin P.K., Sistemniy analiz integrativnoy deyatel’nosti neyrona [Systemic analysis of the integrative activity of a neuron], Uspekhi fiziologicheskikh nauk [Advances in physiological sciences], V. 5. # 2, 1974, pp. 5-92.

3. Antsyferova L.I., Psikhologiya lichnosti kak otkrytoi sistemy [Psychology of personality as an open system], Voprosy psikhologiyi [Questions of psychology], # 5, 1970, P. 168-178.

4. Arkhiv Rossiyskoy akademiyi nauk (ARAN) [Archive of the Russian Academy of Sciences (The RAS Archive)]. Folio 2, List 1 (1971), Folder 7.

5. The RAS Archive, Folio 2, List 6, Folder 957.

6. The RAS Archive, Folio 1844, List 1, Folder 111.

7. The RAS Archive, Folio 2097, List 1, Folder 2

8. The RAS Archive, Folio 2097, List 1, Folder 3.

9. The RAS Archive, Folio 2097, List 1, Folder 5.

10. The RAS Archive, Folio 2097, List 1, Folder 6.

11. The RAS Archive, Folio 2097, List 1, Folder 9.

12. Barabanshchikov V.A., Zhuravlev A.L., Kol’tsova V.A., Sistemnoye issledovaniye psikhicheskogo v rabotakh B.F. Lomova [Systemic study of the mental in the works of B.F. Lomov], Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 2007, Vol. 28, # 3, pp. 5-13.

13. Belopol’skiy V.I., Zhuravlev A.L., Kostrigin A.A., Istoriya organizatsiyi i nachalo deyatel’nosti Instituta psikhologiyi AN SSSR v dokumentakh i vospominaniyakh sovremennikov [The history of the organization and emergence of the Institute of Psychology of the U.S.S.R. Academy of Sciences in the documents and memoirs of contemporaries]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 2020, Vol. 41, # 5, pp. 97-107.

14. Bernshtein N.A., Fiziologiya dvizheniya i aktivnost’ [Physiology of motion and activity] / Ed.: O.G. Gazenko. Nauka Publishers, Moscow, 1990.

15. Blauberg I.V., Yudin Ye.G. Stanovleniye i sushchnost’ sistemnogo podkhoda [Formation and essence of the systemic approach]. Nauka Publishers, Moscow, 1973.

16. Vygotskiy L.S. Izbranniye psikhologicheskiye issledovaniya [Selected Psychological Studies]. Publishing House of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR, Moscow, 1956.

17. Vydayushchiyesya uchoniye Instituta psikhologiyi RAN: Biograficheskiye ocherki [Outstanding Scientists of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences: Biographical Sketches]. Comp.: A.L. Zhuravlev, V.I. Belopol’skiy. Institut Psikhologiyi RAN [RAS Institute of Psychology Publishing house], Moscow, 2020.

18. Zhuravlev A.L., Kol’tsova V.A., Boris Fyodorovich Lomov − uchoniy, rukovoditel’, chelovek (k 85-letiyu so dnya rozhdeniya). Razvitiye psikhologiyi v sisteme kompleksnogo chelovekoznaniya: Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsiyi, posvyashchennoy 40-letiyu Instituta psikhologiyi i 85-letiyu yego osnovatelya B.F. Lomova: v 2 chastyakh. Chast’ 1 [Boris Fedorovich Lomov, scientist, leader, person (to the 85th anniversary of his birth). Development of psychology in the system of comprehensive human knowledge: Materials of the All-Russian Scientific conference dedicated to the 40th anniversary of the Institute of Psychology and the 85th anniversary of its founder B.F. Lomov: In 2 parts. Part 1]. Ed.-in-chief: A.L. Zhuravlev, V.A. Kol’tsova. Institut psikhologiyi RAN Publishers, Moscow, 2012, pp. 11-15.

19. Zuyev K.B., Teoreticheskiye i filosofskiye osobennosti nauchnoy deyatel’nosti Instituta psikhologiyi AN S.S.S.R. na etape stanovleniya (po arkhivnym materialam) [Theoretical and philosophical features of the scientific activity of the Institute of Psychology of the U.S.S.R. Academy of Sciences at the stage of formation (based on archival materials)]. Kontsept: filosofiya, religiya, kul’tura [Concept: philosophy, religion, culture], 2018, # 2 (6), pp. 44-53.

20. Ivanova T.A., Istoriya i sovremennoye sostoyaniye sistemnogo podkhoda v otechestvennoy psikhologiyi [History and current state of the systemic approach in Russian psychology]: Dis. ... kand. psikhol. nauk [Thesis for a Candidate Degree in Psychological Sciences], Perm’, 2005.

21. Kagan M.S., Chelovecheskaya deyatel’nost’ (Opyt sistemnogo analiza) [Human Activity (Experience in Systems Analysis)]. Politizdat Publishers, Moscow, 1974.

22. Kol’tsova V.A., Nauchnaya diskussiya kak predmet sistemnogo issledovaniya [Scientific discussion as a subject of systemic research], Sovremennaya psikhologiya: sostoyaniye i perspektivy. Tezisy dokladov na yubileinoy nauchnoy konferentsiyi Instituta psikhologiyi RAN, 28-29 yanvarya 2002 g. V 2 t. [Modern psychology: state and prospects. Abstracts of reports at the jubilee academic conference of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, January 28-29], Vol 1. Ed.-in-chief: A.V. Brushlinsky, A.L. Zhuravlev. Institut psikhologiyi RAN Publishing house, Moscow, 2002, pp. 45-48.

23. Kol’tsova V.A., Sistemniy podkhod i razrabotka problem istoriyi otechestvennoy psikhologicheskoy nauki [A Systems Approach and the Development of Problems in the History of Domestic Psychological Science]. Psikhologicheskiy zhurnal, 2002, V. 23, # 2, p. 14-16.

24. Kol’tsova V.A., Zhuravlev A.L., B.F. Lomov − novator i pervoprokhodets v psikhologicheskoy nauke (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya) [B.F. Lomov as an innovator and pioneer in psychological science (on the 90th anniversary of his birth)]. Psikhologicheskiy zhurnal, 2017, V. 38, # 6, pp. 5-16.

25. Kuz’min V.P., Printsip sistemnosti v teoriyi i metodologiyi K. Marksa [The principle of systemicity in Marx’s theory and methodology]. Politizdat Publishers, Moscow, 1976.

26. Leontiev A.N., Problema deyatel’nosti v psikhologiyi [The problem of activity in psychology]. Voprosy filosofiyi, 1972, # 9, pp. 95-108.

27. Lomov B.F., O sistemnom podkhode v inzhenernoy psikhologiyi [On the systemic approach in engineering psychology]. Studia Psychologica., 1975, Vol. 17, # 2, pp. 86-93.

28. Lomov B.F., O sistemnom podkhode v inzhenernoy psikhologiyi [On the systemic approach in engineering psychology]. Voprosy filosofii, 1975, # 2, pp. 31-45.

29. Lomov B.F., O sistemnom podkhode v inzhenernoy psikhologiyi [On the systemic approach in engineering psychology]. Psikhologiya chelovecheskogo ucheniya. Izbrannyye doklady 2-oy prazhskoy konferentsiyi 16–20 iyula 1973 g. [Psychology of human learning. Selected papers from the 2nd Prague conference, July 16-20, 1973]. Bratislava: Psychodiagnostika, 1976, pp. 221-232.

30. Lomov B.F., Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemy psikhologiyi [Methodological and theoretical problems of psychology]. Nauka Publishers, Moscow, 1984.

31. Lomov B.F., Vystupleniye na torzhestvennom sobraniyi, posvyashchennom 15-letiyu obrazovaniya Instituta psikhologiyi RAN [Speech at the solemn meeting marking the 15th anniversary of the establishment of the Institute of Psychology of the USSR Academy of Sciences]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 1991, V. 12, # 4, pp. 16-26.

32. Luriya A.R. Mozg cheloveka i psikhicheskiye protsessy. V 2 t.. T. 1. Neiro-psikhologicheskiye issledovaniya [The human brain and mental processes: In 2 volumes. Vol. 1. Neuropsychological research]. Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR Publishing house, Moscow, 1963.

33. Platonov K.K. O sisteme psikhologiyi. Mysl’ Publishers, Moscow, 1972.

34. Sadovsky V.N., Osnovy obshchey teoriyi sistem: logikometodologicheskiy analiz [Fundamentals of general systems theory: logical and methodological analysis]. Nauka Publishers, Moscow, 1974.

35. Tyukhtin V.S., Otrazheniye, sistemy, kibernetika: Teoriya otrazheniya v svete kibernetiki i sistemnogo podkhoda [Reflection, systems, cybernetics: reflection theory in the light of cybernetics and systemic approach]. Nauka Publishers, Moscow, 1972.

36. Uyemov A.I., Sistemniy podkhod i obshchaya teoriya sistem [A systemic approach and general systems theory]. Mysl’ Publishers, Moscow, 1978.

37. Shorokhova Ye.V., Psikhologicheskiy aspekt problemy lichnosti [The psychological aspect of the problem of personality], Teoreticheskiye problemy psikhologiyi lichnosti [Theoretical problems of personality psychology]. Ed.in-chief: Ye.V. Shorokhova. Nauka Publishers, Moscow, 1974, p. 3-33.

38. Yaroshevskiy M.G., Funktsiya diskussiyi v predmetno-logicheskom razvitiyi nauki [The Function of Discussion in the Cognitive Development of Science], Rol’ diskussiy v razvitiyi yestestvoznaniya [The Role of Discussions in the Development of Natural Science.]. Ed-in-chef: M.G. Yaroshevsky. Nauka Publishers, Moscow, 1986, pp. 8-39.

Система Orphus

Loading...
Up