The marker to as a means for highlighting implicative relations (case study of esli… to ‘if… then’ conjunction)

 
PIIS0373658X0011287-4-1
Publication type Article
Status Published
Authors
Affiliation: Russian State University for the Humanities
Address: Moscow, 125993, Russia
Journal nameVoprosy Jazykoznanija
EditionIssue 2
Pages55-96
Abstract

In this paper we are concerned with factors underlying the use of the correlative element to that appears in combination with some subordinating conjunctions in Russian. We focus on the distribution of the conditional construction esli… to (‘if… then’), but other conjunctions compatible with to (kogda… to, raz… to, poka… to etc.) are taken into consideration as well. We argue that the function of to is to contrastively emphasize the implicative relation expressed by the corresponding subordinating conjunction. The suggested interpretation helps to explain facts concerning the distribution of esli… to, the range of conjunctions combining with to and the comparative frequency of to usage with different conjunctions.

Keywordscorrelative conjunction, conditionals, coordination, subordination
Received20.03.2015
Publication date20.03.2015
Number of characters666
Cite   Download pdf To download PDF you should sign in

Price publication: 0

Number of purchasers: 0, views: 600

Readers community rating: votes 0

1. Apresyan 1988 — Apresyan Yu. D. Tipy kommunikativnoj informatsii dlya tolkovogo slovarya // Yazyk: sistema i ee funktsionirovanie. M.: Nauka, 1988. S. 10—22. [Apresjan Yu. D. Types of communicative information for the explanatory dictionary. Yazyk: sistema i ee funktsionirovanie. Moscow: Nauka, 1988. Pp. 10—22.]

2. Apresyan, Pekelis 2011 — Apresyan V. Yu., Pekelis O. E. Soyuz. Materialy dlya proekta korpusnogo opisaniya russkoj grammatiki (Rusgram, http://rusgram.ru). Na pravakh rukopisi. M., 2011. [Apresjan V. Yu., Pekelis O. E. Conjunction. Materials for the project of the Russian grammar corpusbased description (Rusgram, http://rusgram.ru). Moscow, 2011. (in Russ., unpublished).]

3. Gladkij 1982 — Gladkij A. V. O znachenii soyuza ESLI // Semiotika i informatika. Vyp. 18. M.: VINITI, 1982. S. 43—76. [Gladkii A. V. About the meaning of conjunction ESLI. Semiotika i informatika. No. 18. Moscow: VINITI, 1982. Pp. 43—76.]

4. Zaliznyak 1992 — Zaliznyak Anna A. Issledovaniya po semantike predikatov vnutrennego sostoyaniya. München: Otto Sagner Verlag, 1992. [Zaliznyak Anna A. Issledovaniya po semantike predikatov vnutrennego sostoyaniya [A study of semantics of internal state predicates]. München: Otto Sagner Verlag, 1992.]

5. Zemskaya 2004 — Zemskaya E. A. Russkaya razgovornaya rech': lingvisticheskij analiz i problemy obucheniya. 3-e izd. M.: Flinta, Nauka, 2004. [Zemskaya E. A. Russkaya razgovornaya rech’: lingvisticheskii analiz i problemy obucheniya [Russian colloquial language: linguistic analysis and the problems of study]. 3rd edition. Moscow: Flinta, Nauka, 2004.]

6. Iordanskaya 1988 — Iordanskaya L. N. Semantika russkogo soyuza raz (v sravnenii s nekotorymi drugimi russkimi soyuzami) // Russian linguistics. 1988. Vol. 12. S. 239—267. [Semantics of the Russian conjunction raz (in comparison with other Russian conjunctions). Russian linguistics. 1988. Vol. 12. Pp. 239—267.]

7. Isakadze, Kobozeva 1997 — Isakadze N. V., Kobozeva I. M. Generativnaya grammatika i rusistika: problemy padezha i vida // Fundamental'nye napravleniya sovremennoj amerikanskoj lingvistiki. M.: Izdatel'stvo MGU, 1997. [Isakadze N. V., Kobozeva I. M. Generative grammar and Russian linguistics: problems of case and aspect. Fundamental’nye napravleniya sovremennoi amerikanskoi lingvistiki. Moscow: Moscow State Univ., 1997.]

8. Kobozeva 2013 — Kobozeva I. M. Usloviya upotrebleniya «to» pered pridatochnym iz'yasnitel'nym s soyuzom «chto» // Inkova O. (éd.). Du mot au texte. Études slavo-romanes. Bern: Peter Lang, 2013. Pp. 129—148. [Kobozeva I. M. Conditions of use of to before the complement clause with conjunction chto. Du mot au texte. Études slavo-romanes. Inkova O. (éd.). Bern: Peter Lang, 2013. Pp. 129—148.]

9. Latysheva 1982 — Latysheva A. N. O semantike uslovnykh, prichinnykh i ustupitel'nykh soyuzov v russkom yazyke // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 9. Filologiya. 1982. № 5. C. 51—59. [Latysheva A. N. Semantics of conditional conjunctions, conjunctions of reason and concessive conjunctions in Russian. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 9. Filologiya. 1982. No. 5. Pp. 51—59.]

10. Nikolaeva 2013 — Nikolaeva T. M. Funktsii chastits v vyskazyvanii (na materiale slavyanskikh yazykov). 3-e izd. (1-e izd. — 1985 g.). M.: KD Librokom, 2013. [Nikolaeva T. M. Funktsii chastits v vyskazyvanii (na materiale slavyanskikh yazykov) [Functions of particles in the utterance (based on the material of Slavic languages)]. 3rd edition (1st edition — 1985). Moscow: Librocom Book House, 2013.]

11. NKRYa — Natsional'nyj korpus russkogo yazyka. http://www.ruscorpora.ru. [Natsional’nyi korpus russkogo yazyka [Russian National Corpus]. Available at: http://www.ruscorpora.ru.]

12. NOSS 2003 — Novyj ob'yasnitel'nyj slovar' sinonimov russkogo yazyka / Pod obsch. ruk. akad. Apresyana Yu. D. 2-e izd. M.: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2003. [Novyi ob’yasnitel’nyi slovar’ sinonimov russkogo yazyka [New explanatory dictionary of Russian synonyms]. Under general supervision of acad. Apresjan Yu. D. 2nd edition. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul’tury, 2003.]

13. Paducheva 1985 — Paducheva E. V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s dejstvitel'nost'yu. M.: Nauka, 1985. [Paducheva E. V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost’ s deistvitel’nost’yu [Utterance and its relationships with reality]. Moscow: Nauka, 1985.]

14. Paducheva 2005 — Paducheva E. V. Ehffekty snyatoj utverditel'nosti: global'noe otritsanie // Russkij yazyk v nauchnom osveschenii. 2005. № 2 (10). S. 17—42. [Paducheva E. V. Effects of suspended assertion: global negation. Russkii yazyk v nauchnom osveshchenii. 2005. No. 2 (10). Pp. 17—42.]

15. Paducheva 2014 — Paducheva E. V. Ehkspletivnoe otritsanie i semantika soyuza poka // Yazyk. Konstanty. Peremennye. Pamyati Aleksandra Evgen'evicha Kibrika / Pod red. Daniehlya M. A., Lyutikovoj E. A., Plungyana V. A. (gl. red.), Tatevosova S. G., Fedorovoj O. V. SPb.: Aletejya, 2014. S. 339—350. [Paducheva E. V. Expletive negation and semantics of the conjunction poka. Yazyk. Konstanty. Peremennye. Pamyati Aleksandra Evgen’evicha Kibrika. Daniel’ M. A., Lyutikova E. A., Plungian V. A. (chief ed.), Tatevosov S. G., Fedorova O. V. (eds). St. Petersburg.: Aleteiya, 2014. Pp. 339—350.]

16. Panova, Khadartsev 2000 — Panova Yu. N., Khadartsev O. A. Ehpistemicheskij status kak parametr tipologicheskoj klassifikatsii implikativnykh konstruktsij (na materiale russkogo i persidskogo yazykov) // Latysheva A. N., Tsvetkova T. M. (red.). Slozhnoe predlozhenie: traditsionnye voprosy teorii i opisaniya i novye aspekty ego izucheniya. Vyp. 1. M.: Rus. ucheb. tsentr MS, 2000. [Panova Yu. N., Khadartsev O. A. Epistemic status as a parameter of typological classification of implicative constructions (based on material of Russian and Farsi). Slozhnoe predlozhenie: traditsionnye voprosy teorii i opisaniya i novye aspekty ego izucheniya. No. 1. Latysheva A. N., Tsvetkova T. M. (eds). Moscow: International Cooperation Russian Learning Centre, 2000.]

17. RG 1980 — Russkaya grammatika: V 2 t. T. II / Gl. red. Shvedova N. Yu. M.: Nauka, 1980. [Russkaya grammatika [Russian grammar]: in 2 vol. Vol. II. Shvedova N. Yu. (ed.). Moscow: Nauka, 1980.]

18. Ruzhichka 1986 — Ruzhichka R. Funktsionirovanie i klassifikatsiya pustykh kategorij v russkom literaturnom yazyke // Zeitschrift für Slawistik. 1986. Bd 31. № 3. S. 388—392. [Růžička R. Fucntioning and classification of empty categories in Standard Russian. Zeitschrift für Slawistik. 1986. Bd 31. No. 3. S. 388—392.]

19. Sannikov 2001 — Sannikov V. Z. Esche raz o soyuze RAZ // Sbornik statej k 80-letiyu Mikhaila Viktorovicha Panova. M.: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2001. [Sannikov V. Z. Conjunction RAZ revisited. Sbornik statei k 80-letiyu Mikhaila Viktorovicha Panova. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul’tury, 2001.]

20. Sannikov 2008 — Sannikov V. Z. Russkij sintaksis v semantiko-pragmaticheskom prostranstve. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2008. [Sannikov V. Z. Russkii sintaksis v semantiko-pragmaticheskom prostranstve [Russian syntax in semantic and pragmatic space]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul’tur, 2008.]

21. Testelets 2001 — Testelets Ya. G. Vvedenie v obschij sintaksis. M.: RGGU, 2001. [Testelets Ya. G. Vvedenie v obshchii sintaksis [Introduction to general syntax]. Moscow: Russian State Univ. for the Humanities, 2001.]

22. Testelets 2011 — Testelets Ya. G. Padezh kak priznak identichnosti pri ehllipsise v russkom yazyke // Mezhdunarodnaya konferentsiya po komp'yuternoj lingvistike i intellektual'nym tekhnologiyam «Dialog’2011». M.: RGGU, 2011. [Testelets Ya. G. Case as a mark of identity in ellipsis in Russian. Mezhdunarodnaya konferentsiya po komp’yuternoi lingvistike i intellektual’nym tekhnologiyam «Dialog’2011». Moscow: Russian State Univ. for the Humanities, 2011.]

23. Uryson 2011 — Uryson E. V. Opyt opisaniya semantiki soyuzov. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2011. [Uryson E. V. Opyt opisaniya semantiki soyuzov [An attempt of description of conjunctions semantics. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul’tur, 2011.]

24. Yanko 2001 — Yanko T. E. Kommunikativnye strategii russkoj rechi. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2001. [Yanko T. E. Kommunikativnye strategii russkoi rechi [Communicative strategies of the Russian speech]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul’tur, 2001.]

25. Akatsuka 1985 — Akatsuka N. Conditionals and the epistemic scale. Language. 1985. Vol. 63. No. 3. Pp. 625—639.

26. Bhatt, Pancheva 2006 — Bhatt R., Pancheva R. Conditionals. The Blackwell companion to syntax. Vol. 1. Everaert M., van Riemsdijk H. (eds). Oxford: Blackwell, 2006. Pp. 638—687.

27. Borer 1980 — Borer H. Empty subjects in Modern Hebrew and constraints on thematic relations. Proc. of 10th Annual meeting of the North Eastern linguistic society, Cahiers linguistiques d’Ottawa 9. Jensen J. T. (ed.). Ottawa: University of Ottawa, 1980. Pp. 25—37.

28. Cristofaro 2003 — Cristofaro S. Subordination. Oxford: Oxford University Press, 2003.

29. Crnič 2008 — Crnič L. Correlatives, conditionals and contrast. Proc. of FASL. Antonenko A., Bailyn J., Bethin C. (eds). 2008. Vol. 16.

30. Culicover, Jackendoff 1997 — Culicover P. W., Jackendoff R. Semantic subordination despite syntactic coordination. Linguistic inquiry. 1997. Vol. 28. No. 2. Pp. 195—217.

31. Foley, Van Valin 1984 — Foley W., Van Valin R. Functional syntax and universal grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

32. Franks 1995 — Franks S. Parameters of Slavic morphosyntax. New York; Oxford: Oxford University Press, 1995.

33. Geis, Zwicky 1971 — Geis M., Zwicky A. On invited inferences. Linguistic inquiry. 1971. Vol. 2. Pp. 561—566.

34. Geis 1985 — Geis M. The syntax of conditional sentences. Studies in generalized phrase structure grammar. Geis M. (ed.). Columbus (OH): Department of Linguistics, OSU, 1985. Pp. 130—159.

35. Holmberg, Nikanne 1994 — Holmberg A., Nikanne U. Expletives and subject positions in Finnish. Proc. of the North East linguistic society. Gonzalez M. (ed.). Amherst: GLSA, 1994. Vol. 24. Pp. 173—187.

36. Iatridou 1994 — Iatridou S. On the contribution of conditional then. Natural language semantics. 1994. Vol. 2. Pp. 171—199.

37. Kehler 2002 — Kehler A. Coherence, reference and the theory of grammar. Stanford (CA): CSLI Publications, 2002.

38. König 1991 — König E. The meaning of focus particles. London: Routledge, 1991.

39. Podlesskaya 1997 — Podlesskaya V. I. Syntax and semantics of resumption: some evidence from Russian conditional conjuncts. Russian linguistics. 1997. Vol. 21. Pp. 125—155.

40. van Oirsouw 1987 — van Oirsouw R. The syntax of coordination. London: Croom Helm, 1987.

41. Verstraete 1999 — Verstraete J.-C. The distinction between epistemic and speech act conjunction. Belgian essays on language and literature. 1999. Pp. 119—130.

42. Verstraete 2005 — Verstraete J.-C. Two types of coordination in clause combining. Lingua. 2005. Vol. 115. No. 4. Pp. 611—626.

43. Yuasa, Sadock 2002 — Yuasa E., Sadock J. M. Pseudo-subordination: A mismatch between syntax and semantics. Journal of linguistics. 2002. Vol. 38. No. 1. Pp. 87—111.

Система Orphus

Loading...
Up