Concerning the Time of Creation of the Life of Antonius the Roman

 
PIIS0869544X0025356-4-1
DOI10.31857/S0869544X0025356-4
Publication type Article
Status Published
Authors
Occupation: Specialist of educational and methodical work
Affiliation: Admiral Makarov State University of maritime and inland shipping
Address: Saint Petersburg, Russia
Journal nameSlavianovedenie
EditionIssue 2
Pages88-101
Abstract

The article analyzes the literary sources for the early East Slavic hagiographical works devoted to St. Antonius the Roman (†1147). The task of the study is to establish the relationships between the Life of Antonius the Roman, known in editions A and B, and the Panegyric of Antonius the Roman, also in two editions, in order to define the time of their creation. As a result of the study, it was found that the following works have the common sources: the preface to the Life in the edition A and the Panegyric in the edition A (the Panegyric of Sergius of Radonezh by Epiphanius the Wise), the Life in the edition A and the Life in the edition B (the Spiritual testament of Antonius the Roman), the Life in the edition A and the Panegyric in the edition B (the Panegyric of Philippus the Apostle), the Life in the edition B and the Panegyric in the edition B (the Life of Zosimas and Sabbatius of Solovki). On the basis of common sources of different works of the cycle and dating of the Panegyric in edition A to 1581–1582 and the Panegyric in edition B to 1582–1584, it is concluded that both the editions of the Life belong to the same author of the XVIth century,whose name is unknown for us.

KeywordsEast Slavic hagiography, Novgorod hagiography, Philippus the Apostle, Antonius the Roman, Sergius of Radonezh, Epiphanius the Wise, Zosimas and Sabbatius of Solovki.
Received27.02.2023
Publication date30.04.2023
Number of characters34301
Cite  
100 rub.
When subscribing to an article or issue, the user can download PDF, evaluate the publication or contact the author. Need to register.

Number of purchasers: 0, views: 135

Readers community rating: votes 0

1. Dukhanina A.V. Istoriia sozdaniia Pokhval’nogo slova Sergiiu Radonezhskomu v svete lingvisticheskikh dannykh. Drevniaia Rus’. Voprosy medijevistiki, 2009, no. 1(35), pp. 67–74. (In Russ.)

2. Dukhanina A.V. Sergii Radonezhskii. Zhitije. Pravoslavnaia entsiklopediia, vol. 63, ed. Kirill, Patriarch of Moscow and All Russia. Moscow, Tserkovno-nauchnyi tsentr «Pravoslavnaia entsiklopediia» Publ., 2021, pp. 158–178. (In Russ.)

3. Fet Je.A. Nifont. Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi, ed. D.S. Likhachev, iss. 2, part 2. Leningrad, Nauka Publ., Leningrad dep., 1989, pp. 141. (In Russ.)

4. Fet Je.A. Zhitije Antoniia Rimlianina. Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevnei Rusi, ed. D.S. Likhachev, iss. 2, part 1. Leningrad, Nauka Publ., Leningrad dep., 1988, pp. 245–247. (In Russ.)

5. Fetisov I.I. K literaturnoi istorii povesti o muchenike Isidore Iur’jevskom. Sbornik Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti Akademii nauk SSSR, vol. 101, no. 3. Leningrad, Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR Publ., 1928, pp. 218–221. (In Russ.)

6. Gavriushin N.K. «Dialektika» Ioanna Damaskina na Rusi. Istoricheskije traditsii dukhovnoi kul’tury narodov SSSR i sovremennost’: Sbornik nauchnykh trudov. Kiev, Naukova dumka Publ., 1987, pp. 74–79. (In Russ.)

7. Iakshin I.V. Istochniki i struktura pouchenii Jevangeliia Uchitel’nogo: Patriarshii Gomiliarii. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Istoriia, filologiia, 2011, vol. 10, no. 8, pp. 96–105. (In Russ.)

8. Iakshin I.V. K voprosu ob avtorstve vtoroi redaktsii «Jevangeliia Uchitel’nogo». Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Istoriia, filologiia, 2012, vol. 11, no. 2, pp. 106–112. (In Russ.)

9. Iakshin I.V. Literaturnaia istoriia «Jevangeliia Uchitel’nogo» (rukopisnaia traditsiia kontsa XIV – XVII v.): Diss. kand. filol. nauk. Novosibirsk, 2012. 234 p. (In Russ.)

10. Makarii [Bulgakov]. Istoriia russkoi tserkvi, [1st ed.], vol. 3. St. Petersburg, Imp. Academy of Sciences Printer Publ., 1857. [4], 340, IV p. (In Russ.)

11. Pak N.V. Jeshche raz k voprosu o redaktsiiakh Zhitiia Antoniia Rimlianina. Slavianovedenije, 2021, no. 4, pp. 79–101. (In Russ.)

12. Pak N.V. O vremeni sozdaniia Prostrannoi redaktsii Zhitiia Nikona Radonezhskogo. Slavianovedenije, 2020, no. 2, pp. 65–75. (In Russ.)

13. Pak N.V. Pokhval’noje slovo Antoniiu Rimlianinu: vremia sozdaniia redaktsii. Slavianovedenije, 2022, no. 4, pp. 82–96. (In Russ.)

14. Pak N.V. Pokhval’noje slovo Antoniiu Rimlianinu: starshaia versiia. Trudy kafedry bogosloviia Sankt-Peterburgskoi Dukhovnoi Akademii, 2022, no. 2(14), pp. 166–199. (In Russ.)

15. Romoli Fr. Zhitije Antoniia Rimlianina i srednevekovaia vostochnoslavianskaia agiograficheskaia traditsiia. Antonii Rimlianin i jego vremia. K 900-letiiu osnovaniia sobora Rozhdestva Bogoroditsy Antonijeva monastyria (1117–1119): Materialy nauchnoi konferentsii, Velikii Novgorod, 29–31 oktiabria 2019 g. Velikу Novgorod, 2020, pp. 13–26. (In Russ.)

16. Stefanovich D. O Stoglave. Jego proiskhozhdenije, redaktsii i sostav. K istorii pamiatnikov drevnerusskogo tserkovnogo prava. St. Petersburg, I.V. Leont’jev’s Printer Publ., 1909. [2], II, 320, [2] p. (In Russ.)

17. Turilov A.A. K voprosu o vremeni i obstoiatel’stvakh perevoda na slavianskii iazyk Uchitel’nogo Jevangeliia, Rol’ bibleiskikh perevodov v razvitii literaturnykh iazykov i kul’tury slavian: Tezisy dokladov mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Moskva, 23–24 noiabria 1999 g.). Moscow, 1999, pp. 67–69. (In Russ.)

18. Zakharova Je.D. K voprosu o redaktsiiakh Zhitiia Antoniia Rimlianina. Drevnerusskaia literatura. Istochnikovedenije: Sbornik nauchnykh trudov, ed. D.S. Likhachev. Leningrad, Nauka Publ., Leningrad dep., 1984, pp. 137–148. (In Russ.)

(Greek.ttf, 58 Kb) [Download]

(TIMEC___.TTF, 28 Kb) [Download]

(TIMECI__.TTF, 29 Kb) [Download]

Система Orphus

Loading...
Up