V.N. Myasishchev’s Psychological Concept of Relations: Neurosis Theory and Psychotherapy

 
PIIS020595920015569-1-1
DOI10.31857/S020595920015569-1
Publication type Article
Status Published
Authors
Affiliation: St. Petersburg State University
Address: Russian Federation, St. Petersburg
Affiliation: St. Petersburg State University
Address: Russian Federation, St. Petersburg
Affiliation: Institute of Psychology RAS
Address: Russian Federation, Moscow
Journal namePsikhologicheskii zhurnal
Edition
Pages157-164
Abstract

The high scientific potential of the idea of a relation as a unit of psychological analysis created by V.N. Myasishchev is confirmed by the holistic approach to the problem of personality, its disorders and psychological interventions aimed at their correction. The theory of personality relations, the concept of psychological origin of neurotic disorders and the psychotherapeutic system, united by the conceptual unity, is a unique approach in domestic psychology, which fills the lack of a clear theoretical grounding in psychotherapeutic practice. The article attempts to examine the content of V.N. Myasishchev’s pathogenetic neurosis concept and psychotherapy in connection with the psychology of relations.

Keywordshistory of psychology, psychology of relations, self-other system disorder, neuroses, psychogenias, neurotic conflict, pathogenetic neurosis concept and psychotherapy, personality-oriented (reconstructive) psychotherapy
AcknowledgmentThis article is a translation of: Исурина Г. Л., Карпова Э. Б., Журавлев А. Л. Психологическая концепция отношений В. Н. Мясищева: учение о неврозах и психотерапия // Psikhologicheskii zhurnal. 2021. V. 42. № 2. P. 36–44. DOI: 10.31857/S020595920014238-7
Received23.06.2021
Publication date24.06.2021
Number of characters31489
Cite     Download pdf

Number of purchasers: 0, views: 700

Readers community rating: votes 0

1. Vozrastniye aspekty gruppovoy psikhoterapiyi pri nervnopsikhicheskikh rasstroystvakh: Trudy Leningradskogo nauchno-issledovatel’skogo psikhonevrologicheskogo instituta im. V.M. Bekhtereva [Age aspects of group psychotherapy for neuropsychiatric disorders: Proceedings of the V.M. Bekhterev Leningrad research institute for psychiatry and neurology] / Edited by B.D. Karvasarsky. Leningrad, 1988, 164 p.

2. Integrativniye aspekty sovremennoy psikhoterapiyi: Sbornik trudov Sankt-Peterburgskogo nauchno-issledovatel’skogo psikhonevrologicheskogo instituta im. V.M. Bekhtereva [Integrative Aspects of Modern Psychotherapy: Sollection of studies of the V.M. Bekhterev St. Petersburg Research Institute for Psychiatry and Neurology] / Edited by B.D. Karvasarsky. Saint Petersburg, 1992. 157 p.

3. Iovlev B.V., Karpova E.B., Psikhologiya otnosheniy. Kontseptsiya V.N. Myasishcheva i meditsinskaya psikhologiya [Psychology of Relations. V.N. Myasishchev’s Concept and Medical Psychology]. Sensor, Saint Petersburg, 1999, 85 p.

4. Issledovaniye mekhanizmov i effektivnosti psikhoterapiyi pri nervno-psikhicheskikh rasstroystvakh: Trudy Leningradskogo nauchno-issledovatel’skogo psikhonevrologicheskogo instituta im. V.M. Bekhtereva [Research on the mechanisms and effectiveness of psychotherapy for neuropsychiatric disorders: Proceedings of the V.M. Bekhterev Leningrad research institute for psychiatry and neurology]. Leningrad, 1982. 152 pp.

5. Isurina G.L., Mekhanizmy psikhologicheskoy korrektsiyi lichnosti v protsesse gruppovoy psikhoterapiyi v svete konceptsiyi otnosheniy [Mechanisms of psychological correction of personality in the process of group psychotherapy in the light of the concept of relationships], Gruppovaya psikhoterapiya [Group psychotherapy]. / Edited by B.D. Karvasarskiy, S. Leder. Moscow: Meditsina, 1990, p. 89-121.

6. Isurina G.L., Lichnostno-orientirovannaya (rekonstruktivnaya) psikhoterapiya kak sistema kliniko-psikhologicheskikh vmeshatel’stv [Personality-oriented (reconstructive) psychotherapy as a system of clinical and psychological interventions]. Anan’yevskiye chteniya 2004. Aktual’niye problemy klinicheskoy psikhologiyi i psikhofiziologiyi [Ananyev Readings 2004. Current problems of clinical psychology and psychophysiology]. Saint Petersburg, 2004, pp. 190-199.

7. Karavayeva T.A., Kolotil’shchikova E.A., Mizinova E.B. Izmeneniye psikhologicheskikh kharakteristik u bol’nykh s nevroticheskimi rasstroystvami v posledniye tri desyatiletiya [Changes in psychological characteristics in patients with neurotic disorders in the last three decades]. Obozreniye psikhiatriyi i meditsinskoy psikhologiyi im. V.M. Bekhtereva [V.M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology], 2010, # 4, pp. 62-65.

8. Karvasarsky B.D., Nevrozy [Neuroses]. Meditsina Publishers, Moscow, 1980, 448 pp.

9. Karvasarsky B.D., Psikhoterapiya [Psychotherapy]. Meditsina Publishers, Moscow, 1985, 304 p.

10. Karpova E.B., Mekhanizmy lechebnogo deystviya patogeneticheskoy psikhoterapiyi [Mechanisms of therapeutic action of pathogenetic psychotherapy]. Antologiya rossiyskoy psikhoterapiyi i psikhologiyi. Vyp. 7. Materialy mezhdunarodnogo kongressa ‘Psikhoterapiya, psikhologiya, psikhiatriya − na strazhe dushevnogo zdorov’ya!’ Sankt-Peterburg, 22–24 marta [Anthology of Russian Psychotherapy and Psychology. Issue 7. Materials of the International Congress ‘Psychotherapy, Psychology, Psychiatry − on the Guard of Mental Health. Saint Petersburg, March 22–24]. Saint Peterburg, 2019, pp. 135-136.

11. Karpova E.B., Isurina G.L., Zhuravlev A.L., Psikhologicheskaya koncepciya otnosheniy V.N. Myasishcheva: osnovy i soderzhaniye [Psychology of relations by V.N. Myasishchev: origins and contents]. Psikhologicheskiy zhurnal, 2020, Vol 41, # 2, pp. 5-14.

12. Kliniko-psikhologicheskiye issledovaniya gruppovoy psikhoterapiyi pri nervno-psikhicheskikh rasstroystvakh [Clinical-and-psychological research of group psychotherapy for neuropsychiatric disorders]. Trudy Leningradskogo nauchno-issledovatel’skogo psikhonevrologicheskogo instituta im. V.M. Bekhtereva [Proceedings of the V.M. Bekhterev Leningrad Research Institute for Psychiatry and Neurology]. Edited by V.Ye. Rozhnov, B.D. Karvasarsky, Leningrad, 1979. 156 pp.

13. Lysenko I.S., Karavayeva T.A., Uroven’ i struktura lichnostnoy i mezhlichnostnoy konfliktnosti u bol’nykh s nevroticheskimi rasstroystvami [The intensity and structure of personality and interpersonal conflict in patients with neurotic disorders]. Vestnik psikhoterapiyi [Psychotherapy bulletin], 2016, # 58 (63), pp. 57-74.

14. Myasishchev V.N., Lichnost’ i nevrozy [Personality and neuroses]. Leningrad University Press, 1960, 426 p.

15. Myasishchev V.N., Ponyatiye lichnosti i yego znacheniye dlya mediciny [The concept of personality and its significance for medicine], Metodologicheskiye problemy psikhonevrologiyi [Methodological problems of psychoneurology]. Leningrad, 1966, pp. 25-55.

16. Myasishchev V.N. Problema otnosheniya cheloveka i yeyo mesto v psikhologiyi [The problem of human relationships and its place in psychology]. Voprosy psikhologiyi, 1957, # 5, pp. 142-155.

17. Myasishchev V.N., Psikhoterapiya kak sistema sredstv vozdeystviya na psikhiku cheloveka v tselyakh vosstanovleniya yego zdorov’ya [Psychotherapy as a system of means of influence on the human psyche in order to restore his health]. Obozreniye psikhiatriyi i medicinskoy psikhologiyi imeni V.M. Bekhtereva [V.M. Bekhterev Review of psychiatry and medical psychology], 1993, # 3, pp. 9-20.

18. Psikhologicheskiye metody issledovaniya lichnosti v klinike: Trudy Leningradskogo nauchno-issledovatel’skogo psikhonevrologicheskogo instituta im. V.M. Bekhtereva [Psychological methods of personality research in the clinic: Proceedings of the V.M. Bekhterev Leningrad Research Institute for Psychiatry and Neurology], Leningrad, 1978.

19. Psikhoterapevticheskaya entsiklopediya [Psychotherapy Encyclopedia]. Edited by B.D. Karvasarskiy. Second edition, updated and revised. Piter Publishers, Saint Petersburg, 2000, 1019 pp.

20. Teoriya i praktika meditsinskoy psikhologiyi i psikhoterapiyi: Sbornik trudov Sankt-Peterburgskogo nauchno-issledovatel’skogo psikhonevrologicheskogo instituta im. V.M. Bekhtereva [Theory and Practice of Medical Psychology and Psychotherapy: Sollection of studies of the V.M. Bekhterev St. Petersburg Research Institute for Psychiatry and Neurology], Saint Petersburg, 1994. 237 pp.

21. Transkul’tural’niye issledovaniya v psikhoterapiyi: Trudy Leningradskogo nauchno-issledovatel’skogo psikhonevrologicheskogo instituta im. V.M. Bekhtereva [Transcultural Studies in Psychotherapy: Proceedings of the V.M. Bekhterev Leningrad Research Institute for Psychiatry and Neurology], Leningrad, 1989. 203 pp.

Система Orphus

Loading...
Up