Роль государства в экономике: от времен Адама Смита до цифровой революции

 
Код статьиS086904990000381-1-1
DOI10.31857/S086904990000381-1
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Варшавская Школа Экономики
Адрес: Польша, Варшава
Название журналаОбщественные науки и современность
ВыпускНомер 5
Страницы5-17
Аннотация

В статье анализируется один из наиболее дискуссионных вопросов современной экономической теории – роли государства в экономических процессах, в том числе об отношениях между государствами и рынком. Показывается, что неолиберальная трактовка этих проблем, формально восходящая к А. Смиту, на деле стала шагом в примитивизации его идей, игнорировании этического аспекта его теории; ошибочной трактовке его знаменитой метафоры "невидимой руки". Анализируется изменение роли государства в ходе становления современного социального государства . Рассматриваются новации, которые корректируют функции современного государства с приходом цифровой революции и связанным с ней цивилизационным кризисом. Показано, что решение современных проблем экономического развития требует включения в понятие экономической рациональности и социальных, и ценностных, и экологических компонентов. В согласовании всего этого комплекса проблем значительную роль играет современное государство, стратегия которого должна строиться на принципах нового прагматизма.

Ключевые словагосударство, экономический рост, теория А.Смита, "невидимая рука", социальное государство, цифровая революция, новый прагматизм
Получено05.08.2018
Дата публикации14.10.2018
Кол-во символов1037
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1357

Оценка читателей: голосов 0

1. Acemoglu D., Robinson J.A. (2006) Economic Origins of Dictatorship and Democracy. New York: Cambridge Univ. Press.

2. Bałtowski M. (2016) Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko [Econ-omy of the future. Around the new pragmatism of Grzegora W. Kolodko]. Warszawa: PWN.

3. Calaprice A. (2014) Einstein v cytatach pleine wydanie [The New Quetable Einstein]. Warszawa: Politext.

4. Chang Ha-Joon (2015) Źli Samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu [Bad Samaritans. The myth of free trade and the secret history of capitalism]. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

5. Fromm E. (2013) O byciu człowiekiem [About human life]. Kraków: Vis-a-Vis Etiuda.

6. Gadomski W. (2011) Odpowiedź “neoliberała” [Neo-liberal error] Gazeta Wyborcza. 7 sierpnia (http://wyborcza.pl/1,76842,10070363,Odpowiedz__neoliberala_.html).

7. Hryniewicz J.T. (2012) Stosunki pracy w polskich organizacjach [Labor relation in Polish organization]. Warczawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

8. Jarmołowicz W. (red.) (2012) Liberalizm ekonimiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji [Economic liberalism in the era of transformation, integration and globalization]. Poznan: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

9. Keynes J.M. (2003) Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza [The General Theory of Employ-ment, Interest and Money] tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski. Warszawa: PWN.

10. Kleer J. (2016) Cywilizacje i ich przesilenia [Civilizations and their solitices]. Studia Ekonomiczne INE PAN, no. 1.

11. Kołodko G.W. (2013) Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości [Where the world is going. Political economy of the future]. Warszawa: Prószyński i S-ka.

12. Kołodko G.W. (2010) Świat na wyciągnięcie ręki [World at your fingertips]. Warszawa: Prószyński i S-ka.

13. Kołodko G.W. (2008) Wędrujący świat [Wandering world]. Warszawa: Prószyński i S-ka.

14. Kosewski M. (2012) Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem [Values, dignity and power. Why decent people sometimes steal, and Thieves take their horor]. Warszawa: Vizja Press & IT, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

15. Kwarciński T. (2005) Niewidzialna doktryna Adama Smitha [The Invisible doctrine of Adam Smith]. Zeszyty Naukowe KUL, z. 1 (189).

16. Lassalle F. (1862) Das Arbeiter-Programm. Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes, 12. April 1862 (https://www.marxists.org/deutsch/ referenz/lassalle/1862/04/programm.htm).

17. Mączyńska E. (2016a) Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego [Inclusivity as a future of the future socio-econimic order]. Bałtowski M. (red.). Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko. Warszawa: PWN.

18. Mączyńska E. (2016b) Państwo w warunkach rewolucji informacyjnej [The State in the conditions of the information revolution]. Biuletyn PTE, no. 3.

19. Mączyńska E., Pysz P. (2013) Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności [Ordoliberalism and Social Market Economy against the challenges of Modern times]. Mączyńska E. Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej [Economics for the future. Fundamental problems of the theory of economics and business practice]. Warszawa: PTE.

20. Madej Z. (2013) Megasystemy są śmiertelne [Megasystems are letal]. E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.). Kryzysy systemowe [Systemic crises]. Warszawa: Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus” PAN.

21. Mazzucato M. (2016) Przedsiębiorcze państwo [Enterprising society]. Warszawa: Heterodox.

22. Mirowski P., Plehwe D. (2009) The Road From Mont Pelerin: The Making of Neoliberalism. New York: Harvard Univ. Press.

23. Nozick R. (1974) Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Book.

24. Osiński J. (2014) Współczesne państwo jako podmiot publiczny [Contemporary State as a Public Entity]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

25. Phelps E. (2013) Praca za płacę. Jak sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać [Work for pay. How to make people start participation in the free enterprise system and marking money again]. Warszawa: Kurhaus Publishing.

26. Polowczyk J. (2010) Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha [Elements of behavioral economics in the works of Adam Smith]. Ekonomista, no. 4.

27. Pysz P., Grabska A., Moszyński M. (2014) Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji [Spontaneous and estaudablished elements of the economic order in the transformation process]. Warszawa: PTE.

28. Sachs I. (1996) W poszukiwaniu nowych strategii rozwoju [In search of new development strategies]. Gospodarka i Przyszłość, no. 1–4.

29. Sadowski Z. (2007) Przedmowa [Preface] A. Smith, Badania nad naturą przyczynami bogactwa narodów, t. 1–2 [The Study on the nature and causes of the Wealth of Peoples]. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz, B. Jasińska, red. J. Drewnowski, E. Lipiński. Warszawa: PWN.

30. Smith A. (2007) Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1–2, tłum. [The Study on the nature and causes of the Wealth of Peoples]. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz, B. Jasińska, red. J. Drewnowski, E. Lipiński. Warszawa: PWN.

31. Smith A. (1989) Teoria uczuć moralnych [The Theory of Moral Sentiments] tłum. D. Petsch. Warszawa: PWN.

32. Szahaj A. (2017) Filozofia skrajnego egoizmu [The Philosophy of extreme egoism]. Rzeczpospolita PLUS MINUS, 18-19.11.

33. Thaler R.H., Sunstein Cl.R. (2012) Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje [The Impuls. How to ake the right decisions]. Poznań: ZYSK i S-KA.

34. Wallerstein I., Randall C., Michael M., Derluguian G., Calhoun C. (2016) Czy kapitalizm ma przyszłość? [Does capitalism have a future?]. Warszawa: Dialog.

35. Zabieglik S. (2003) Adam Smith [Adam Smith]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх