Zhanna V. Saveleva

Dr. Sci. (Sociol.)

Assist. Prof.

Kazan (Volga region) Federal University

Interests:

Loading...
Up