Authors

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  • N. Zakharov
  • Federal`ny`j nauchny`j centr pishhevy`x sistem im. V.M. Gorbatova RAN
  • Publications - 1  
  • Elena Zakharova
  • Doctor of Historical Sciences, Docent
  • Voronezh State University
  • Publications - 1  
Loading...
Up