Authors

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 • A. Vasiliev
 • Ural'skiy federal'nyy agrarnyy nauchno-issledovatel'skiy tsentr Ural'skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk
 • Publications - 1  
 • Aleksander Vasiliev
 • Ph.D. in Law
 • Associate Professor of the Higher School of State Audit, Lomonosov Moscow State University
 • Publications - 3  
 • Aleksei Vasiliev
 • Institute for African Studies Russian Academy of Sciences; Peoples Friendship University of Russia RUDN University
 • Publications - 1  
 • Aleksei M. Vasiliev
 • Academician, Russian Academy of Sciences, Professor
 • Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS RAS); Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
 • Publications - 16  
 • Anton Vasiliev
 • Doctor of Law, Professor
 • Altai State University
 • Publications - 2  
 • Dmitry V. Vasiliev
 • National Research University Higher School of Economics; RUDN
 • Publications - 1  
 • F. Vasiliev
 • Lomonosov Moscow State University
 • Publications - 1  
Loading...
Up