Authors

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 • Pol Savchenko
 • Doctor (economic sciences)
 • Institute of Economics, RAS
 • Publications - 4  
 • E. Savchenkova
 • Federal`ny`j Nauchny`j Centr - Vserossijskij nauchno-issledovatel`skij institut e`ksperimental`noj veterinarii im. K.I. Skryabina i Ya.R. Kovalenko RAN
 • Publications - 1  
 • I. Savchenkova
 • Federal`ny`j Nauchny`j Centr - Vserossijskij nauchno-issledovatel`skij institut e`ksperimental`noj veterinarii im. K.I. Skryabina i Ya.R. Kovalenko RAN
 • Publications - 1  
 • Svetlana Savchuk
 • Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences
 • Publications - 2  
 • Valery Savchuk
 • DSc in Philosophy, Professor
 • St. Petersburg State University
 • Publications - 2  
 • V. Savel'ev
 • Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
 • Publications - 1  
Loading...
Up