Authors

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 • Olga Panchenko
 • Ph. D. in Sociology
 • Kazan (Volga Region) Federal University
 • Publications - 3  
 • V. Panferov
 • Sc.D. (psychology)
 • Herzen State Pedagogical University of Russia
 • Publications - 1  
 • A. Panfilov
 • Yuzhno-Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet
 • Publications - 1  
 • Anatoly Panfilov
 • PhD in Law
 • Institute of state and law of Tyumen state University
 • Publications - 1  
 • Lyudmila Panfilova
 • Candidate of Pedagogical Science
 • Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Education Management of Russian Academy of Education» in St. Petersburg
 • Publications - 2  
Loading...
Up