Authors

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 • Alexey V. Ilyinykh
 • PhD of Law, associate Professor
 • Chelyabinsk branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
 • Publications - 1  
 • Svetlana A. Ilynykh
 • Dr. Sci. (Sociol.), Professor
 • Novosibirsk State University of Economics and Management
 • Publications - 1  
 • Nadzeya S. Ilyushenko
 • Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus
 • Publications - 1  
 • Leonid Ilyushin
 • Doctor of Pedagogical Science
 • St. Petersburg State University
 • Publications - 1  
Loading...
Up